Khí so2 nặng hơn khí oxi bao nhiêu lần?

`#1486#`

Đáp án+Giải thích các bước giải:

6, Khí lưu huỳnh đioxit SO2 nặng hay nhẹ hơn khí oxi O2 bao nhiêu lần?

`- SO2 = 64 đvC ; O2 = 32 đvC`

`=> 64/32 =2` lần.

`->` Khí lưu huỳnh đioxit SO2 nặng hơn khí oxi O2 là `2` lần.

7. Khí lưu huỳnh đioxit SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Ta có: dSO2/kk= MSO2/Mkk=64/29 ≈2,2 (lần)

`->` lưu huỳnh dioxxit SO2 nặng hơn không khí 2,2 lần.

8. Khí lưu metan CH4 nặng hay nhẹ hơn khí oxi O2 bao nhiêu lần?

`-  O2 = 32 đvC; CH4 = 16 đvC`

`=> 32 / 16 = 2` (lần)

`->` Khí lưu metan CH4 nhẹ hơn khí oxi O2 `2` lần.

9. Khí lưu metan CH4 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Ta có: dCH4/kk=MCH4/Mkk=16/29 ≈0,55(lần)

`-> ` Khí lưu metan CH4 nhẹ hơn không khí `0.55` lần.

Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

23/11/2020 2,354

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

Khí ${S}{O}_{2}$ nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. Nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. Nhẹ hơn không khí 2 lần

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án A
${d}_{{{S}{O}_{2}}}/{k}{k} = {64}/{29} = {2},{2} > {1}$
nên ${S}{O}_{2}$
nặng hơn không khí 2,2 lần

Hà Anh (Tổng hợp)

Báo đáp án sai Facebook twitter

Cho những khí sau: Cl2, O2, N2, NH3, H2S, CO2. Hãy cho biết:

(a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

(b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

(c) Khí nào là khí nặng nhất? khí nào là khí nhẹ nhất?

Xem chi tiết

Khí SO2 nặng hơn khí O2 bao...

Câu hỏi: Khí SO2 nặng hơn khí O2 bao nhiêu lần?

A. 1,5 lần.     

B. 1,7 lần.   

C. 2 lần.    

D. 1,2 lần  

Đáp án

C

- Hướng dẫn giải

MSO2 = 32 + 16.2 = 64

MO2 = 32

SO2 nặng gấp 2 lần

 

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi HK1 môn Hóa học 8 năm 2019-2020 Trường THCS Văn Nhân

Lớp 8 Hoá học Lớp 8 - Hoá học

 • Câu hỏi:

  Khí SO2 nặng hơn khí O2 bao nhiêu lần?

  • A. 1,5 lần.     
  • B. 1,7 lần.   
  • C. 2 lần.    
  • D. 1,2 lần  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  MSO2 = 32 + 16.2 = 64

  MO2 = 32

  SO2 nặng gấp 2 lần

   

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 133353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Đề thi HK1 môn Hóa học 8 năm 2019-2020 Trường THCS Văn Nhân

  19 câu hỏi | 45 phút

  Bắt đầu thi

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Dãy nguyên tố kim loại là:
 • Chọn ý phát biểu đúng trong các câu sau:
 • Công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng là:
 • Hòa tan muối ăn vào nước, được dung dich trong suốt. Cô cạn dung dịch, những hạt muối ăn lại xuất hiện.
 • Chất  thuộc hợp chất hóa học là:
 • Trong các vật sau, đâu là vật thể tự nhiên?
 • Nguyên tử N có hoá trị III trong phân tử chất nào sau đây?
 • Trong 1 mol O2 có bao nhiêu nguyên tử?
 • Hãy suy luận nhanh để cho biết chất nào giàu nitơ nhất trong các chất sau?
 • Đốt quặng pirit sắt(FeS2) thu được sắt (III) oxit Fe2O3 và khí sunfuarơ SO2.
 • Khí SO2 nặng hơn khí O2 bao nhiêu lần?
 • Công thức tính thể tích chất khí (ở đktc):
 • Cho 5,6g sắt Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 12,7g sắt (II) clorua FeCl2  và 0,2g khí H2.
 • 6,4g khí sunfuarơ SO2 qui thành số mol phân tử là:
 • Khối lượng của 0,5 mol CO2 là:
 • Cho sơ đồ phản ứng: Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O.
 • Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:a.
 • a, Tính số mol của:  5,6 g Fe; 5,6 lit khí H2;  3,0115.
 • Cho kim loại magie tác dụng với dung dịch axit clohđric (HCl) người ta thu được muối magie clorua ( MgCl2) và 44,8 lít khí hiđr

ADSENSE

ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật