Top 7 mối quan hệ giữa khách du lịch và người dân địa phương 2023

Top 1: Bàn về xung đột giữa cư dân và các bên liên quan tại điểm du lịch ...

Tác giả: tapchidulich.net.vn - Nhận 201 lượt đánh giá
Tóm tắt: (Tạp chí Du lịch) - Xung đột là vấn đề cố hữu, luôn thường trực trong các mối quan hệ xã hội. Tại các điểm du lịch cộng đồng, sự xung đột có thể nảy sinh giữa cộng đồng và tất cả các bên liên quan với mức độ và nội dung khác nhau. Giải quyết xung đột giữa cư dân và các bên liên quan là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững.Xung đột giữa cư dân và các bên liên quan trong du lịch cộng đồng Các bên liên quan quan trọng nhất tại mỗi điểm đến du lịch cộng đồng
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 6, 2022 · Các bên liên quan quan trọng nhất tại mỗi điểm đến du lịch cộng đồng (DLCĐ) gồm cư dân địa phương, khách du lịch, doanh nghiệp du lịch và chính ...14 thg 6, 2022 · Các bên liên quan quan trọng nhất tại mỗi điểm đến du lịch cộng đồng (DLCĐ) gồm cư dân địa phương, khách du lịch, doanh nghiệp du lịch và chính ... ...

Top 2: (DOC) Mối tương quan giữa du lịch và văn hóa - Academia.edu

Tác giả: academia.edu - Nhận 191 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mối tương quan giữa du lịch và văn hóa. Mối tương quan giữa du lịch và văn hóa. Mối tương quan giữa du lịch và văn hóa. Mối tương quan giữa du lịch và văn hóa Download Free DOCXDownload. Free PDFMối tương quan giữa du lịch và văn hóaMối tương quan giữa du lịch và văn hóaMối tương quan giữa du lịch và văn hóaMối tương quan giữa du lịch và văn hóaHoài Trầnmối tương quan giữa du lịch và văn hóa
Khớp với kết quả tìm kiếm: - Nền văn hóa bản địa tạo nên tính độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, từ đó góp phần đưa hình ảnh quốc gia/địa phương đến với thế giới bên ...- Nền văn hóa bản địa tạo nên tính độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn của các sản phẩm du lịch, từ đó góp phần đưa hình ảnh quốc gia/địa phương đến với thế giới bên ... ...

Top 3: Mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến và trải nghiệm du lịch của du ...

Tác giả: sj.ctu.edu.vn - Nhận 153 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trang chủGiới thiệuQuy trình-Biểu mẫuKê khai bài báo khoa họcGửi bài onlineGửi bài tiếng AnhGửi bài tiếng ViệtLiên kếtLiên hệ. Bản tin định kỳNăm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Báo cáo thường niênNăm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018. Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Tạp chí khoa học ĐHCTNăm 2022Tập. 58, Số. 6Phần APhần BPhần CPhần DTập. 58, Số. 5Phần APhần BPhần CPhần DTập. 58, Số. SDMDTập. 58, Số. 4Phần APhần BPhần CPhần DTập. 58, Số. Giáo dục Đồng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm định mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến và trải nghiệm du lịch ...Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm định mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến và trải nghiệm du lịch ... ...

Top 4: NHỮNG QUAN HỆ VÀ TÁC ĐỘNG GIỮA DU LỊCH VÀ CÁC NGÀNH ...

Tác giả: vietnamhoc.catsboard.com - Nhận 114 lượt đánh giá
Tóm tắt: NHỮNG QUAN HỆ VÀ TÁC ĐỘNG GIỮA DU LỊCH VÀ CÁC NGÀNH KINH TẾDu lịch là một hiện tượng đa diện liên quan đến sự di chuyển và lưu lại ở các nơi đến du lịch bên ngoài nơi cư trú thường xuyên của du khách. Du lịch là một ngành có định hướng tài nguyên rõ rệt nhưng khi nền kinh tế xã hội thấp kém thì dù cho có tài nguyên phong phú cũng khó có thể phát triển được. Bởi vậy kinh tế là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển ngành du. lịch.Tại nơi đến, sự tập trung của khách cùng với các
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 8, 2010 · Mối quan hệ và tác động của kinh tế tới du lịch ... bằng thái độ với du khách của người dân địa phương, bằng cách cư xử của du khách tại nơi ...14 thg 8, 2010 · Mối quan hệ và tác động của kinh tế tới du lịch ... bằng thái độ với du khách của người dân địa phương, bằng cách cư xử của du khách tại nơi ... ...

Top 5: LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ...

Tác giả: daotaosdh.ufm.edu.vn - Nhận 315 lượt đánh giá
Tóm tắt: LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ DU LỊCH, HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN, SỰ HÀI LÒNG VÀ HÀNH VI TƯƠNG LAI CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐỒNG THÁP$Nghiên cứu sinh: Huỳnh Quốc Tuấn$Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh$Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN LIÊNG DIỄM – PGS.TS. HUỲNH THỊ THU SƯƠNG$Ngày. Đăng: 07/3/2023.Trang thông tin về những đóng góp mới (TV) .Trang thông tin về những đóng góp mới (TA) .Tóm tắt (TV) .Tóm tắ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 3, 2023 · Địa chỉ: Phòng D006, 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, TPHCM. Điện thoại: 028 3997 4641. Email: [email protected]. Fanpage: https://www.7 thg 3, 2023 · Địa chỉ: Phòng D006, 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, TPHCM. Điện thoại: 028 3997 4641. Email: [email protected]. Fanpage: https://www. ...

Top 6: Du lịch và sự phát triển của cộng đồng - Báo Thanh Hóa

Tác giả: baothanhhoa.vn - Nhận 151 lượt đánh giá
Tóm tắt: Du lịch tự bản thân nó là tổng hòa của nhiều yếu tố hữu hình và vô hình. Nếu lấy sản phẩm hay điểm đến là trung tâm, thì xoay quanh là các yếu tố hữu hình như nhà hàng, khách sạn, giao thông - vận tải, viễn thông... Đồng thời, là các yếu tố vô hình như văn hóa ứng xử, tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, sự cảm nhận và hài lòng của du khách... Chính vì lẽ đó, du lịch không thể cô lập mình nó một thế giới; mà ngược lại, du lịch chỉ có thể phát triển tốt khi có sự tham gia. của nhiều ngành kinh
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 8, 2020 · Và ngược lại, để mỗi du khách là một cá nhân có trách nhiệm thì trước hết, cộng đồng địa phương phải nhận thức đúng đắn về du lịch có trách ...24 thg 8, 2020 · Và ngược lại, để mỗi du khách là một cá nhân có trách nhiệm thì trước hết, cộng đồng địa phương phải nhận thức đúng đắn về du lịch có trách ... ...

Top 7: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, và ý định hành vi ...

Tác giả: tapchicongthuong.vn - Nhận 319 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và ý định hành vi. 2. Tổng hợp thống kê dữ liệu khảo sát. 3. Phân tích các kết quả điều tra. 4. Tổng kết, đánh giá kết quả. 3.1. Mô hình nghiên cứu và đề xuất các giả thuyết (Hình 1). 3.2. Kiểm định mối tương quan giữa các biến trong mô hình SERVQUAL và sự hài lòng của du khách quốc tế (H1). 3.3. Kiểm định mối tương quan sự hài lòng và lòng trung thành của du khách (H2). 3.4. Kiểm định sự khác biệt về hành vi dựa trên thông tin nhân khẩu học của khách du lịch (H3). 3.4.1. Ý định hành vi khác nhau phụ thuộc vào giới tính của khách du lịch. 3.4.2. Ý định hành vi khác nhau phụ thuộc vào tần xuất đến Hà Nội khác nhau. 3.4.3.. Ý định hành vi khác nhau phụ thuộc vào độ tuổi khác nhau. 3.4.4. Ý định hành vi khác nhau phụ thuộc vào mục đích du lịch.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 7, 2022 · Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, và ý định hành vi của khách du lịch - nghiên cứu điển hình trường hợp khách quốc tế tại ...28 thg 7, 2022 · Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, và ý định hành vi của khách du lịch - nghiên cứu điển hình trường hợp khách quốc tế tại ... ...