Đọc Tin Mừng Công giáo ngày 22 tháng 1 năm 2023 là gì?

Khi Ngài đi dọc theo Biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em, Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em của ông, đang thả lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Và Ngài nói với họ: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay lưới người như lưới cá. " Lập tức họ bỏ lưới mà theo Người. Từ đó đi tiếp, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê và Giăng, em của ông, đang cùng cha là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền, Ngài gọi các ông. Lập tức hai ông bỏ thuyền và cha mà theo Người

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ thị rằng Chúa nhật thứ 3 Thường niên phải được coi là Chúa nhật của Lời Chúa. Trong một tự sắc mang tên Aperuit Illis, Đức Thánh Cha nói rằng ngày này hàng năm nên “được dành cho việc cử hành, học hỏi và phổ biến Lời Chúa. ”


Các Bài Đọc Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên Năm A
Bài Đọc I trích từ Sách Tiên Tri Isaia 9. 1-4. Bài đọc này là một lời tiên tri khác, liên quan đến những ngày của Đấng cứu thế, được tiên tri Isaia đưa ra vào thế kỷ thứ tám trước Công nguyên. C. Nó mô tả kỷ nguyên mới của tự do và niềm vui, mà Đấng cứu thế trong tương lai sẽ mở ra

Bài Đọc Hai Trích Thư Thứ Nhất Thánh Phaolô Gửi Tín Hữu Côrintô 1. 10-13, 17. đường phố. Phao-lô sửa dạy người Cô-rinh-tô về sự kiêu ngạo đã khiến họ hình thành bè phái và chia rẽ

Tin Mừng đến từ St. Ma-thi-ơ 4. 23-12. Tiên tri Isaia đã loan báo một tương lai giải thoát và niềm vui lớn lao cho toàn thể Galilê, qua hình ảnh ánh sáng xua tan bóng tối mà dân chúng bước đi trong đó. Tin Mừng, trích nguyên văn đoạn văn của ngôn sứ Isaia, trình bày Chúa Giêsu là Ánh Sáng, như thế ứng nghiệm lời tiên tri của Isaia. Người là ánh sáng đã được hứa xua tan bóng tối tội lỗi và giải thoát con người khỏi bóng tối bao trùm con người.

Ánh sáng trở thành phương tiện hữu hiệu để diễn tả sự can dự của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là 'Ánh sáng' xua tan bóng tối. Ánh sáng soi rọi, bao bọc, định rõ sự vật, nhấn mạnh màu sắc và tạo chiều sâu cho không gian. Những trái tim nhẹ nhàng và thoải mái. ở một nơi giác ngộ giúp chúng ta chấp nhận thực tế đúng như nó vốn có và khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn, chắc chắn hơn và được bảo vệ

Sáng kiến ​​của Đức Chúa Trời đối với con người cho phép họ có một mối quan hệ mới với thực tế. Dưới ánh sáng của Thiên Chúa, mọi sự đều mang một ý nghĩa mới, ý nghĩa đích thực và dứt khoát của nó. Một ánh sáng soi sáng mang lại sức mạnh và cho phép hiển lộ vũ trụ và con người. Đây là lý do tại sao, sau khi nói, 'ánh sáng đã chiếu soi trên những kẻ sống trong vùng đất u ám' (Is 9. 1), bản văn nói thêm, ‘bạn đã mang đến cho họ niềm vui tràn trề và niềm hân hoan lớn lao’ (Is 9. 2)

Một niềm vui và hạnh phúc đã trở thành hiện thực trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Ngài là ánh sáng đã hứa đã đến giữa chúng ta, sự hiện diện vật lý của Ngài thể hiện sự xuất hiện vĩnh viễn của Ánh sáng. Ánh sáng chiếu rực rỡ đánh dấu sáng kiến ​​của Thiên Chúa khi thực hiện bước đầu tiên nhân từ và tự do của Ngài đối với nhân loại bị tổn thương

Động lực này được thể hiện qua việc Chúa Giêsu kêu gọi các Tông đồ đầu tiên. Ngài chọn họ bằng lời kêu gọi dứt khoát, ‘Hãy theo Ta’. Đứng trước sự gián đoạn đột ngột của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, Ngài mời gọi họ hãy bỏ lưới và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa để đón nhận một ‘mồi cá’ mới, một chân trời dứt khoát mới. Trong Bữa Tiệc Ly, kết thúc cuộc đời trần gian của Người, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng ‘không phải anh chọn Thầy, mà Thầy chọn anh’ (Ga 15. 16)

Tin Mừng Chúa Nhật tuần này mời gọi chúng ta nhớ rằng ơn gọi cá nhân của chúng ta được thiết lập trên sự lựa chọn nguyên thủy và hoàn toàn tự do của Thiên Chúa. Vì vậy, lời mời gọi của Ngài đối với chúng ta là lời mời gọi chúng ta đi đến quyết định cuối cùng là để Ngài chinh phục hay tái chinh phục chúng ta để đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời chúng ta.

10 Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em hết thảy phải đồng một lòng, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 11Thưa anh chị em, người của Cơ-lô-ê báo cáo với tôi rằng giữa anh chị em có sự cãi vã. 12Ý tôi muốn nói là mỗi người trong các bạn đều nói: “Tôi thuộc về Phao-lô,” hoặc “Tôi thuộc về A-bô-lô,” hoặc “Tôi thuộc về Sê-pha,” hoặc “Tôi thuộc về Đấng Christ”. ” 13Đấng Christ có bị chia rẽ không? . 16(Tôi cũng đã làm phép báp-têm cho nhà Sê-pha-na; ngoài ra, tôi không biết mình đã làm phép báp-têm cho ai khác. ) 17Vì Ðấng Christ sai tôi không làm phép báp têm, nhưng để rao truyền Tin Lành, không phải bằng sự khôn ngoan hùng hồn, hầu cho thập tự giá của Ðấng Christ không vô hiệu.

18Vì thông điệp về thập tự giá là điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu rỗi, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời.

Phúc Âm Ma-thi-ơ 4. 23-12

12Khi Chúa Giê-xu nghe tin Giăng bị bắt, Ngài lui về Ga-li-lê. 13Ông rời Na-xa-rét và lập nhà ở Ca-phác-na-um, gần biển, thuộc lãnh thổ của Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, 14để lời tiên tri Ê-sai đã được ứng nghiệm.
15  “Xứ Sa-bu-lôn, đất Nép-ta-li,
trên con đường ven biển, băng qua sông Giô-đanh, xứ Ga-li-lê của dân ngoại —
16  những người ngồi trong bóng tối
đã nhìn thấy một ánh sáng tuyệt vời,
và cho những người ngồi trong khu vực và bóng tối của cái chết
ánh sáng đã ló dạng. ”
17Từ lúc đó Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng, “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. ”

18Khi đi ngang qua biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là Anh-rê, đang thả lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 19 Ngài nói với họ: “Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở thành những người đánh cá cho người ta. ” 20 Lập tức họ bỏ lưới mà theo Người. 21Khi ra khỏi đó, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con trai Xê-bê-đê và em là Giăng, đang vá lưới với cha là Xê-bê-đê, ở trong thuyền, Ngài gọi hai người đến. 22 Lập tức họ bỏ thuyền và cha mà theo Người

23Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng về nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật nguyền trong dân chúng.

Tin Mừng Công Giáo ngày 22 tháng 1 là gì?

Tin Mừng hôm nay. Ma-thi-ơ 4. 23-12 .

Bài đọc Thánh lễ Công giáo cho ngày 1 tháng 1 năm 2023 là gì?

Đọc lần đầu. Số 6. 22-27 . Như vậy ngươi sẽ chúc phước cho con cái Y-sơ-ra-ên, và ngươi sẽ nói với họ. 24 Xin Chúa chúc lành cho ngươi và gìn giữ ngươi. 25 Đức Giê-hô-va đoái đến ngươi, và thương xót ngươi. 26 Chúa đoái nhìn ngươi, ban bình an cho ngươi.

Thánh vịnh nào vào ngày 22 tháng 1 năm 2023?

cho Thánh lễ ngày 22 tháng 1 năm 2023. Thánh vịnh 27. Chúa là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi .

Phúc âm cho ngày 21 tháng 1 năm 2023 là gì?

Tin Mừng hôm nay. Đánh dấu 3. 20-21 . Và với họ, đã đến một đám đông lớn. Tôi tưởng tượng các sứ đồ cảm thấy thế nào với tất cả những điều đó. Có lẽ họ ngạc nhiên trước đám đông kéo đến tìm Thầy.