Chúa Nhật 5 tháng 2 năm 2023 đọc Tin Mừng thứ mấy?

  • bài đọc hàng ngày
Các Bài Đọc Thánh Lễ cho ngày 5 tháng 2 năm 2023

Qua

uCông giáo

-

Ngày 5 tháng 2 năm 2023

627

Chúa Nhật 5 tháng 2 năm 2023 đọc Tin Mừng thứ mấy?

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Ê-sai 58. 7-10
Thánh vịnh 112. 4-9
1 Cô-rinh-tô 2. 1-5
Ma-thi-ơ 5. 13-16

Ê-sai 58. 7-10
7 há chẳng phải là chia cơm cho kẻ đói, rước kẻ nghèo không nơi nương tựa vào nhà mình sao; . 9 bấy giờ ngươi sẽ gọi, chúa sẽ đáp lời; . “Nếu bạn cất khỏi nơi mình ách, sự chỉ trỏ và lời nói độc ác, 10 nếu bạn xả thân vì kẻ đói khát và thỏa mãn ước muốn của kẻ khốn khổ, thì ánh sáng của bạn sẽ chiếu rọi trong bóng tối và ánh sáng của bạn sẽ chiếu rọi trong bóng tối.

Thánh vịnh 112. 4-9
4 ánh sáng chiếu soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng; . 5 Phước cho người nào làm rộng rãi và cho vay mượn, làm việc công minh. 6 Vì người công chính sẽ không bao giờ lay chuyển; . 7 người ấy không sợ tin dữ; . 8 Lòng anh vững chắc, anh sẽ không sợ hãi, Cho đến khi anh thấy kẻ thù của mình khao khát. 9 người ấy bố thí, bố thí cho người nghèo khó;

1 Cô-rinh-tô 2. 1-5
1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi không đến để rao truyền chứng cớ của Đức Chúa Trời cho anh em bằng lời cao siêu hay sự khôn ngoan. 2 vì tôi đã quyết định không biết gì giữa các bạn ngoại trừ Chúa Giêsu Kitô và Người bị đóng đinh. 3 và tôi đã ở với anh em trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy;

Ma-thi-ơ 5. 13-16
13″ngươi là muối đất; . 14″bạn là ánh sáng của thế giới. Một thành phố nằm trên một ngọn đồi không thể bị che giấu. 15 Người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới cái thùng, nhưng để trên giá, thì nó soi sáng mọi người trong nhà. 16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời

Thích BÀI ĐỌC MASS?

Đăng ký để nhận các bài đọc thánh lễ hàng ngày được gửi trực tiếp đến email của bạn

  • E-MAIL

Δ

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Bài viết trước Đơn thỉnh nguyện cho ngày 5 tháng 2 năm 2023

Bài viết tiếp theo Thánh Agatha

uCông giáo

https. //ucatholic. com

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập nhận xét của bạn

Vui lòng nhập tên của bạn vào đây

Bạn đã nhập sai địa chỉ email

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào đây

Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần bình luận tiếp theo

Δ

2Thưa anh chị em, khi tôi đến với anh chị em, tôi không đến để rao truyền mầu nhiệm của Thiên Chúa cho anh chị em bằng lời cao siêu hay sự khôn ngoan. 2Vì tôi đã quyết định không biết gì giữa anh em ngoài Chúa Giê-xu Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. 3Và tôi đã đến với bạn trong sự yếu đuối, sợ hãi và run rẩy nhiều. 4Lời nói và lời công bố của tôi không phải bằng những lời lẽ khôn ngoan hợp lý, nhưng bằng sự biểu lộ của Thánh Linh và quyền năng, 5 hầu cho đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời

6Tuy nhiên, giữa những người trưởng thành, chúng tôi nói sự khôn ngoan, mặc dù đó không phải là sự khôn ngoan của thời đại này hoặc của những người cai trị thời đại này, những người sẽ bị diệt vong. 7Nhưng chúng tôi nói sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, bí mật và ẩn giấu, mà Đức Chúa Trời đã định từ trước các thời đại vì sự vinh hiển của chúng tôi. 8Không một người cai trị nào của thời đại này hiểu được điều này; . 9Nhưng, như có chép rằng,
“Điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe,
cũng không phải trái tim con người được hình thành,
những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người” —
10những điều này Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta qua Thánh Linh; . 11Vì con người nào biết được con người thực sự là gì, ngoại trừ tinh thần con người ở bên trong? . 12Bây giờ, chúng ta không nhận được tinh thần của thế gian, mà là Thần Khí đến từ Thiên Chúa, để chúng ta có thể hiểu được các ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. 13Và chúng tôi nói những điều ấy bằng những lời không phải do sự khôn ngoan loài người dạy, nhưng do Đức Thánh Linh dạy, giải nghĩa những điều thiêng liêng cho những người thuộc linh.

14Những người không thuộc linh không nhận được các ân tứ của Thánh Linh Đức Chúa Trời, vì đối với họ những ân tứ đó là điên rồ, và họ không thể hiểu được những ân tứ đó vì họ được phân biệt bằng tâm linh. 15Những người thuộc linh phân biệt mọi sự, và chính họ không chịu sự giám sát của ai khác
16  “Vì ai biết được tâm trí của Chúa
để hướng dẫn anh ta?
Nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa Kitô

Phúc Âm Ma-thi-ơ 5. 13-20

13“Các ngươi là muối của đất;

14“Các con là ánh sáng thế gian. Một thành phố được xây dựng trên một ngọn đồi không thể bị che giấu. 15Không ai thắp đèn rồi để dưới cái thùng, nhưng để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người trong nhà. 16Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu giãi trước mặt người khác, để họ thấy những việc lành của các con và tôn vinh Cha các con ở trên trời.

17“Các ngươi đừng tưởng ta đến để hủy bỏ luật pháp hay lời tiên tri; . 18Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi trời đất qua đi, thì một nét chữ, một nét chữ trong luật pháp sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn tất. 19Vậy, ai vi phạm một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người khác làm như vậy, thì sẽ bị kể là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng; . 20Vì ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không công bình hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, thì các ngươi sẽ chẳng vào được nước thiên đàng. ”

Bài giảng ngày 5 tháng 2 năm 2023 là gì?

Chúa là thành tín và với Ngài không gì là không thể. Vì Ngài thành tín và chân thật, nên mọi sự đều có thể được đối với những ai tin cậy nơi Ngài. Tấm lòng của một tín đồ đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời chạm đến giống như một cây kim la bàn đã được chạm vào bằng đá tải, nó hướng thẳng về Đức Chúa Trời

Bài đọc đầu tiên của ngày 5 tháng 2 là gì?

Bài đọc 1 – Ê-sai 58. 7-10 . Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hãy chia bánh cho người đói, che chở cho người bị áp bức và người vô gia cư; .

Phụng vụ Chúa nhật V Thường niên năm 2023 là gì?

5, 2023. Chúa nhật V Thường niên. Phao-lô sẽ nói với người Cô-rinh-tô rằng ánh sáng không liên quan gì đến những lời hoa mỹ hay sự phô trương trí tuệ . Nó đơn giản và phản văn hóa như Chúa Kitô bị đóng đinh, khiêm tốn và thách thức như cuộc đời của Chúa Giêsu vì người khác.

Chúa Nhật V Thường Niên đọc gì?

Chúa nhật V Thường niên. Lạy Chúa, xin gìn giữ gia đình Chúa được an toàn với sự chăm sóc không ngừng, để chỉ dựa vào niềm hy vọng vào ân sủng trên trời, họ có thể luôn được bảo vệ bởi sự bảo vệ của Chúa . Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Cha, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.