Sách toán lớp 4 bài luyện tập trang 78 năm 2024

Toán lớp 4 trang 78 luyện tập Có đáp án tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được các dạng toán, luyện giải bài tập Chia cho số có một chữ số. Mời các em tham khảo chi tiết.

Toán lớp 4 trang 78 bài 1

  1. 67494 : 7

42789 : 5

  1. 359361 : 9

238057 : 8

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

a)

67494 : 7 = 9642

42789 : 5 = 8557

b)

359361 : 9 = 39929

238057 : 8 = 29757

Toán lớp 4 trang 78 bài 2

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

  1. 42506 và 18472
  1. 137895 và 85287

Đáp án:

  1. Hai lần số bé là:

42506 – 18472 = 24034

Số bé là: 24034 : 2 = 12017

Số lớn là: 12017 + 18472 = 30489

Đáp số: Số bé: 12017; số lớn: 30489

  1. Hai lần số bé là:

137895 – 85287 = 52608 = 52608

Số bé là: 52608 : 2 = 26304

Số lớn là: 26304 + 85287 = 111591

Đáp số: Số bé: 26304; số lớn: 111591

Toán lớp 4 trang 78 bài 3

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa chở 14580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Đáp án:

Số toa xe chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

14580 × 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 × 6 = 79650 (kg)

Số hàng do 9 toa xe chở là:

43740 + 79650 =123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

123390 : 9 = 13710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

Toán lớp 4 trang 78 bài 4

Tính bằng hai cách:

  1. (33164 + 28528) : 4
  1. (403494 – 16415) : 7

Đáp án:

  1. (33164 + 28528) : 4 = ?

Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28525 : 4 = 8291 + 7132

\= 15423

  1. (403494 – 16415) : 7 = ?

Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7

\= 57642 – 2345 = 55297

Giải Toán lớp 4 trang 78 Luyện tập bao gồm lời giải chi tiết các bài tập, luyện tập bài tập về phép chia Chương 2 Toán 4 chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì lớp 4.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải vở bài tập Toán lớp 4 hay đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.