Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [–2018; 2018] để phương trình m.cosx + 1 = 0 có nghiệm ?

Xem đáp án » 18/04/2022 5,162

Câu 2:

Cho m và n là hai số nguyên dương lớn hơn 1. Giả sử a và b là hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng a cho m điểm phân biệt. Trên đường thẳng b cho n điểm phân biệt. Số tứ giác có 4 định thuộc tập hợp các điểm đã cho là:

Xem đáp án » 18/04/2022 3,097

Câu 3:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=sinx+cosx−1sinx−cosx+3 bằng ?

Xem đáp án » 18/04/2022 843

Câu 4:

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 17/04/2022 786

Câu 5:

Xét hàm số y = cosx trên khoảng π5;4π3 đồng biến trên khoảng có độ dài bao nhiêu

Xem đáp án » 17/04/2022 428

Câu 6:

Tính tổng S=Cn0Cn+21+Cn1Cn+22+Cn2Cn+23+...+CnnCn+2n+1. Ta được S = na+1b; a,b∈ℕ. Khi đó a + b bằng 

Xem đáp án » 18/04/2022 379

Câu 7:

Cho đa giác đều 2022 đỉnh.

a) Có bao nhiêu hình chữ nhật có các đỉnh là đỉnh của đa giác ?

b) Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° ?

Xem đáp án » 18/04/2022 209

Câu 8:

Số 253 125 000 có bao nhiêu ước số tự nhiên

Xem đáp án » 18/04/2022 205

Câu 9:

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình sinx+3cosx=1có dạng  x=−πab(a,b∈ℕ*,(a,b)=1). Khi đó tổng a + b bằng

Xem đáp án » 17/04/2022 203

Câu 10:

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5 gồm 4 chữ số khác nhau ?

Xem đáp án » 17/04/2022 202

Câu 11:

Số nghiệm của phương trình sin3xcosx+1=0 thuộc đoạn [2π; 4π] là:

Xem đáp án » 18/04/2022 163

Câu 12:

Một nghiệm của phương trình Cx1+Cx2−Cx3=x2−10x+30 

Xem đáp án » 18/04/2022 161

Câu 13:

Tập xác định của hàm số y=1sin2x+1 là:

Xem đáp án » 17/04/2022 121

Câu 14:

Trong mặt phẳng Oxy, điểm M(–3; 4) có ảnh là điểm nào qua phép quay tâm O, góc quay 90°

Xem đáp án » 17/04/2022 106

Câu 15:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [–10; 10] để phương trình sinx−π3−3cosx−π3=2m vô nghiệm.

Xem đáp án » 18/04/2022 104

Xem thêm các câu hỏi khác »

Đề thi liên quan

Xem thêm »

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Đề thi Toán 11 giữa kì 1 có đáp án

  6 đề 1664 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  299 câu trắc nghiệm Tổ hợp xác suất từ đề thi đại học có lời giải chi tiết(P1)

  10 đề 1054 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  100 câu trắc nghiệm Tổ hợp - Xác suất cơ bản (P1)

  6 đề 696 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  100 câu trắc nghiệm Đạo hàm nâng cao (P1)

  5 đề 660 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  100 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác nâng cao

  5 đề 575 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Bài tập Tổ Hợp - Xác Suất từ đề thi đại học cực hay có lời giải (P1)

  5 đề 503 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 (có đáp án)

  1 đề 479 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Trắc nghiệm Khoảng cách (có đáp án)

  1 đề 473 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Trắc nghiệm Hàm số lượng giác (có đáp án)

  1 đề 470 lượt thi Thi thử

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn (có đáp án)

  1 đề 459 lượt thi Thi thử


Xem thêm »

Hỏi bài

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA ⊥ (ABCD) và SA =a15 Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD:

  a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD).

  b) Tính góc giữa SM và (ABCD).

  c) Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SMN)?

  240 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Trên đồ thị của hàm số y = 1x-1 có điểm M sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2. Tìm tọa độ M?

  195 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Tìm m để các hàm số f(x)=x2+mx+2m+1x+1 khi x≥02x+3m-11-x+2 khi x<0 có giới hạn khi x → 1.

  134 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Chứng minh phương trình sau luôn luôn có nghiệm: (m2-2m+2)x3+3x-3=0

  113 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Tính giới hạn sau: limx→-2+xx2+5x+6

  119 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Tính giới hạn sau: limx→-∞9x2+1-4x3-2x

  118 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Phần II: Tự luận

  Tính giới hạn sau: C=lim3.2n-3n2n+1+3n+1

  142 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Cho hàm số y=kx3+x2+x-2. Với giá trị nào của k thì y'(2)=534?

  102 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Tìm m để hàm số sau có giới hạn khi x → 1.

  fx=x2+x-21-x+mx+1 khi x<13mx+2m-1 khi x≥1

  136 23/05/2022 Xem đáp án

 • Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm BC. Biết SB = a. Tính số đo của góc giữa SA và(ABC).