Câu 6. có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số là số lẻ và chia hết cho 9.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [–2018; 2018] để phương trình m.cosx + 1 = 0 có nghiệm ?

Xem đáp án » 18/04/2022 5,162

Câu 2:

Cho m và n là hai số nguyên dương lớn hơn 1. Giả sử a và b là hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng a cho m điểm phân biệt. Trên đường thẳng b cho n điểm phân biệt. Số tứ giác có 4 định thuộc tập hợp các điểm đã cho là:

Xem đáp án » 18/04/2022 3,097

Câu 3:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=sinx+cosx−1sinx−cosx+3 bằng ?

Xem đáp án » 18/04/2022 843

Câu 4:

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 17/04/2022 786

Câu 5:

Xét hàm số y = cosx trên khoảng π5;4π3 đồng biến trên khoảng có độ dài bao nhiêu

Xem đáp án » 17/04/2022 428

Câu 6:

Tính tổng S=Cn0Cn+21+Cn1Cn+22+Cn2Cn+23+...+CnnCn+2n+1. Ta được S = na+1b; a,b∈ℕ. Khi đó a + b bằng 

Xem đáp án » 18/04/2022 379

Câu 7:

Cho đa giác đều 2022 đỉnh.

a) Có bao nhiêu hình chữ nhật có các đỉnh là đỉnh của đa giác ?

b) Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° ?

Xem đáp án » 18/04/2022 209

Câu 8:

Số 253 125 000 có bao nhiêu ước số tự nhiên

Xem đáp án » 18/04/2022 205

Câu 9:

Nghiệm âm lớn nhất của phương trình sinx+3cosx=1có dạng  x=−πab(a,b∈ℕ*,(a,b)=1). Khi đó tổng a + b bằng

Xem đáp án » 17/04/2022 203

Câu 10:

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5 gồm 4 chữ số khác nhau ?

Xem đáp án » 17/04/2022 202

Câu 11:

Số nghiệm của phương trình sin3xcosx+1=0 thuộc đoạn [2π; 4π] là:

Xem đáp án » 18/04/2022 163

Câu 12:

Một nghiệm của phương trình Cx1+Cx2−Cx3=x2−10x+30 

Xem đáp án » 18/04/2022 161

Câu 13:

Tập xác định của hàm số y=1sin2x+1 là:

Xem đáp án » 17/04/2022 121

Câu 14:

Trong mặt phẳng Oxy, điểm M(–3; 4) có ảnh là điểm nào qua phép quay tâm O, góc quay 90°

Xem đáp án » 17/04/2022 106

Câu 15:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [–10; 10] để phương trình sinx−π3−3cosx−π3=2m vô nghiệm.

Xem đáp án » 18/04/2022 104

Xem thêm các câu hỏi khác »

Đề thi liên quan

Xem thêm »

 • Đề thi Toán 11 giữa kì 1 có đáp án

  6 đề 1664 lượt thi Thi thử

 • 299 câu trắc nghiệm Tổ hợp xác suất từ đề thi đại học có lời giải chi tiết(P1)

  10 đề 1054 lượt thi Thi thử

 • 100 câu trắc nghiệm Tổ hợp - Xác suất cơ bản (P1)

  6 đề 696 lượt thi Thi thử

 • 100 câu trắc nghiệm Đạo hàm nâng cao (P1)

  5 đề 660 lượt thi Thi thử

 • 100 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác nâng cao

  5 đề 575 lượt thi Thi thử

 • Bài tập Tổ Hợp - Xác Suất từ đề thi đại học cực hay có lời giải (P1)

  5 đề 503 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 (có đáp án)

  1 đề 479 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Khoảng cách (có đáp án)

  1 đề 473 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Hàm số lượng giác (có đáp án)

  1 đề 470 lượt thi Thi thử

 • Trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn (có đáp án)

  1 đề 459 lượt thi Thi thử


Xem thêm »

Hỏi bài

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA ⊥ (ABCD) và SA =a15 Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD:

  a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD).

  b) Tính góc giữa SM và (ABCD).

  c) Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SMN)?

  240 23/05/2022 Xem đáp án

 • Trên đồ thị của hàm số y = 1x-1 có điểm M sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2. Tìm tọa độ M?

  195 23/05/2022 Xem đáp án

 • Tìm m để các hàm số f(x)=x2+mx+2m+1x+1 khi x≥02x+3m-11-x+2 khi x<0 có giới hạn khi x → 1.

  134 23/05/2022 Xem đáp án

 • Chứng minh phương trình sau luôn luôn có nghiệm: (m2-2m+2)x3+3x-3=0

  113 23/05/2022 Xem đáp án

 • Tính giới hạn sau: limx→-2+xx2+5x+6

  119 23/05/2022 Xem đáp án

 • Tính giới hạn sau: limx→-∞9x2+1-4x3-2x

  118 23/05/2022 Xem đáp án

 • Phần II: Tự luận

  Tính giới hạn sau: C=lim3.2n-3n2n+1+3n+1

  142 23/05/2022 Xem đáp án

 • Cho hàm số y=kx3+x2+x-2. Với giá trị nào của k thì y'(2)=534?

  102 23/05/2022 Xem đáp án

 • Tìm m để hàm số sau có giới hạn khi x → 1.

  fx=x2+x-21-x+mx+1 khi x<13mx+2m-1 khi x≥1

  136 23/05/2022 Xem đáp án

 • Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm BC. Biết SB = a. Tính số đo của góc giữa SA và(ABC).