Top 9 bt đột biến số lượng nhiễm sắc the 2023

Top 1: 30 bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ dễ - phần 3

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 193 lượt đánh giá
Tóm tắt: 30 bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ dễ - phần 3 30 bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ dễ - phần 3Làm đề thiCâu hỏi 1 : Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. số thể ba kép tối đa có thể phát sinh ở loài này làA 14B 21C. 7D 28Đáp án: BLời giải chi tiết:2n = 14 → n=7.Số thể ba kép ( 2n+1+1) tối đa có thể có là: Đáp án BĐáp án - Lời giảiCâu hỏi 2 : Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm. phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lý thuy
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ dễ - phần 3. Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ dễ (nhận biết và thôn.30 bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ dễ - phần 3. Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ dễ (nhận biết và thôn. ...

Top 2: Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST - Hoc247.vn

Tác giả: hoc247.vn - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung video bài giảng Phương pháp giải bài tập đột biến NST dưới đây sẽ giúp các em làm quen với các bài toán liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đột biến số lượng nhiễm sắc thể, cụ thể là các dạng bài tập về xác định số lượng nhiễm sắc thể trong thể lệch bội, xác định số thể lệch bội của loài, xác định kết quả phân tích của F khi biết kiểu gen kiểu hình P. Mời các em cùng theo dõiChào tất cả các em! Thầy sẽ đi tiếp một nội dung của. chuyên đề 3, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lưu ý: xác định dạng đột biến để suy ra hậu quả. 2. Bài tập đột biến số lượng 2.1. Đột biến lệch bội. Lưu ý: Khái niệm thể không, thê ...Lưu ý: xác định dạng đột biến để suy ra hậu quả. 2. Bài tập đột biến số lượng 2.1. Đột biến lệch bội. Lưu ý: Khái niệm thể không, thê ... ...

Top 3: 30 bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ khó - Học tốt

Tác giả: hoctot.nam.name.vn - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi 1 : Ở một loài sinh vật có 2n = 24. Thể tam nhiễm có bao nhiêu nhiểm sắc thể?A 36B 25C 24D 37Đáp án: BLời giải chi tiết:Thể tam nhiễm 2n + 1 = 25 (khác thể tam bội 3n)Đáp án BĐáp án - Lời giảiCâu hỏi 2 : Khi. quan sát quá trình phần bào của một tế bào sinh dưỡng ở một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n, một học sinh vẽ lại được sơ đồ với đầy đủ các giai đoạn khác nhau như sau: Cho các phát biểu sau đây:(1)Quá trình phân bào này mô tả cơ chế tạo thể lệch bội trong giảm phân.(2)Quá t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ khó. Làm bài. Câu hỏi 1 : Ở một loài sinh vật có 2n = 24 ...30 bài tập Đột biến số lượng nhiễm sắc thể mức độ khó. Làm bài. Câu hỏi 1 : Ở một loài sinh vật có 2n = 24 ... ...

Top 4: Sinh học 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 171 lượt đánh giá
Tóm tắt: Sinh học 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Lý thuyết Sinh học 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Săn SALE shopee tháng 5:. CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ,. VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Sinh học 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thểGiải Sinh 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (ngắn nhất)Để. học tốt Sinh học lớp 12, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Sinh học 12 Bài 6: Đột biến số lượng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Để học tốt Sinh học lớp 12, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Sinh học 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể hay nhất, ngắn gọn.Để học tốt Sinh học lớp 12, nội dung bài học là trả lời câu hỏi, giải bài tập Sinh học 12 Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể hay nhất, ngắn gọn. ...

Top 5: Giải Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 172 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Săn SALE shopee tháng 5:. ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9 Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thểGiải Sinh 9 Bài 23 ngắn nhất: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Với giải bài tập. Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi Sinh học 9 Bài 23. Video Giải Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Cô Nguyễn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Với giải bài tập Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi Sinh học 9 Bài 23.Với giải bài tập Sinh học 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi Sinh học 9 Bài 23. ...

Top 6: Bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể (NST) có đáp án chi tiết

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 178 lượt đánh giá
Tóm tắt: PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC DẠNG BÀI ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST. 1. Bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể. 2. Bài tập về số loại kiểu gen ở các đột biến số lượng NST.. 3. Bài tập về tỉ lệ hợp tử đột biến. Bài 1: Một cơ thể lưỡng bội có 4000 tế bào sinh tinh tiến hành giảm phân tạo giao tử. Giả sử trong quá trình giảm phân có 40 tế bào có 1 cặp NST không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Hãy cho biết:. Bài 2: Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lương bội có khả năng thụ tinh bình thường. Hãy xác định số loại kiểu gen của các phép lai sau. Bài 3: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Ở phép lai P: AAaa X aaaa thu được F1.. Bài 4: Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Phép lai P:. AA x aa, thu được các hợp tử F1. Sử dụng hóa chất cônsixin để gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử F1. Sau khi chịu tác động của cônsixin thì cho các hạt F1 nảy mầm phát triển thành cây. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu được F2. Biết rằng quá hình đột biến chỉ hình thành thể tứ bội chứ không gây đột biến gen và các cơ thể tam bội không có khả năng sinh sản hữu tính.. Bài 5: Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thực hiện phép lai P: ♂AA x ♀aa. Sử dụng hóa chất cônsixin đế gây đột biến giao tử ở cả cơ thể đực và cái, sau đó các giao tử thụ tinh với nhau đế tạo ra hợp tử F1. Các hợp tử F1 nảy mầm phát triển thành cây. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu được. F2. Biết rằng quá trình đột biến chỉ hình . thành giao tử lưỡng bội chứ không gây đột biến gen và các cơ thế tam bội không có khả năng sinh sản hữu tính.. Bài 6: Một loài thực vật, xét gen A có 3 alen là A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 và A3; Alen A2 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình của phép lai ${{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}{{A}_{3}}\,x\,{{A}_{2}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}{{A}_{3}}$ . Bài 1: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14. Giả sử trên mỗi cặp NST xét một gen có 2 alen.. Bài 1:. Ở phép lai: ♂AaBb x ♀AaBB. Nếu trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 10% số tế bào cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, . giảm phân II diễn ra bình thường; Có 20% sổ tế bào của cơ thể cái có cặp NST mang gen BB không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường.. Bài 2: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 12% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm. phân bình thường. Ở cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, 10% tế bào có cặp NST mang gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các giao tử có khả năng thụ tinh ngang nhau. Ở đời con của phép lai AaBbDd x AaBbDd, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ bao nhiêu?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Loại giao tử đột biến thiếu 1 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Lời giải chi tiết. Công thức giải nhanh: Một cơ thể lưỡng bội (bộ NST 2n) có x tế ...c) Loại giao tử đột biến thiếu 1 NST chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Lời giải chi tiết. Công thức giải nhanh: Một cơ thể lưỡng bội (bộ NST 2n) có x tế ... ...

Top 7: Phương pháp giải bài tập về Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Tác giả: 123docz.net - Nhận 185 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ngày đăng: 23/05/2015, 14:39 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ THỂ LỆCH BỘI a/ Các dạng :Số NST tương ứng theo công thức -Thể khuyết (không) : 2n – 2 ; Thể khuyết kép : 2n – 2 - 2 . -Thể 1: 2n – 1 ; Thể 1 kép : 2n – 1 – 1 -Thể 3: 2n + 1 ; Thể 3 kép : 2n + 1+ 1 . -Thể 4: 2n + 2 ; Thể 4 kép : 2n + 2 + 2 . (n: Số cặp NST) . DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ TRƯỜNG HỢP TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẶP NST Số dạng lệch bội đơn khác nhau C n 1 = n Số dạng lệch bội kép khác nhau C n 2 = n(n – 1)/2 Có a
Khớp với kết quả tìm kiếm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ THỂ LỆCH BỘI a/ Các dạng :Số NST tương ứng theo công thức -Thể khuyết (không) : 2n – 2 ...PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ THỂ LỆCH BỘI a/ Các dạng :Số NST tương ứng theo công thức -Thể khuyết (không) : 2n – 2 ... ...

Top 8: Chuyên đề Một số dạng bài tập cơ bản về đột biến nhiễm sắc thể ...

Tác giả: thuviendethi.com - Nhận 237 lượt đánh giá
Tóm tắt: PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LẬP THẠCH. TRƯỜNG THCS LẬP THẠCH. CHUYÊN ĐỀ :. “ MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ ĐỘT BIẾN NST. TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN SINH HỌC LỚP 9 ”. ****************************************. Tác giả chuyên đề : Đỗ Thị Hoa Huệ. Chức vụ: Giáo viên. Đơn vị công tác : Trường THCS Lập Thạch -. Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc. NĂM HỌC 2015 - 2016. MỤC LỤC. Nội dung. Trang. Phần I: Mở đầu ................ I. Lí do chọn đề tài............. II. Mục đích chọn đề tài............ III. Đối tượng và p
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuyên đề Một số dạng bài tập cơ bản về đột biến nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 ... Bài tập đột biến số lượng NST.. II.3.Chuyên đề Một số dạng bài tập cơ bản về đột biến nhiễm sắc thể trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học lớp 9 ... Bài tập đột biến số lượng NST.. II.3. ...

Top 9: Giải bài 6 sinh 12: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Tech12h

Tác giả: tech12h.com - Nhận 159 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đột biến số lượng NST là đột biến làm thay đổi về số lượng NST trong tế bào. Sự thay đổi số lượng. NST có 2 loại: đột biến lệch bội (dị bội) và đột biến đa bội Nội dung quan tâm khác. Giải bài tập những môn khác. 1. Khái niệm và phân loại. 1. Khái niệm và cơ chế phát sinh thể tự đa bội. 2. Khái niệm và cơ chế phát sinh thể dị đa bội. 3. Hậu quả và vai trò của đột biến đa bội. B. Bài tập và hướng dẫn giải. Tài. liệu tham khảo lớp 12 Trang chủLớp 12Giải sgk sinh học 12Đột biến số lượng NST là độ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Là đột biến làm thay đổi số lượng NST ở 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng. Một số dạng thường gặp: thể không (2n - 2), thể một (2n - 1), thể một kép (2n -1 ...Bị thiếu: bt | Phải bao gồm:btLà đột biến làm thay đổi số lượng NST ở 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng. Một số dạng thường gặp: thể không (2n - 2), thể một (2n - 1), thể một kép (2n -1 ...Bị thiếu: bt | Phải bao gồm:bt ...