Top 6 trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế mỹ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất 2023

Top 1: Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển ... - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - 209 Rating
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Vì sao nói sau cách mạng tháng Hai, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga?. Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?. Vấn. đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các đồng minh tại Hội nghị Ianta là. Đặc điểm khác biệt giai đoạn hai của phong trào Cần Vương so với giai đoạn đầu là gì?. Một trong những cơ sở quan trọng tạo điều kiện bên trong. cho cuộc vận động giải phóng dân tộc nước ta vào đầu thế kỉ XX là gì?. Cho các sự. kiện sau: 1. Phong trào “Vô sản hóa”2. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.3. Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.                                  . Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian.. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất? Quảng cáo. A. Nhờ quân sự hóa nền ...Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất? Quảng cáo. A. Nhờ quân sự hóa nền ... ...

Top 2: Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển ... - Tailieumoi.vn

Tác giả: tailieumoi.vn - 209 Rating
Tóm tắt: A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế.. B. Nhờ trình độ tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao.. C. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú.. D. Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới.. Đáp án D.Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật đã giúp Mĩ nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất. Đây chính là nguyên nhân chính giúp kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Để 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế. giới. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Vì sao nói sau cách mạng tháng Hai, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga?. Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?. Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp. bách nhất đặt ra cho các đồng minh tại Hội nghị Ianta là. Một trong những cơ sở quan trọng tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc nước ta vào đầu thế kỉ XX là gì?. Đặc điểm khác biệt giai đoạn hai của phong trào Cần Vương so với giai đoạn đầu là gì?. Trong thời gian chiếm đóng tại Nhật Bản, Bộ Chỉ. huy tối cao lực lượng Đồng minh đã làm gì?. Cho các sự kiện sau: 1. Phong trào “Vô sản hóa”2. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.3. Thành lập Hội. liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.                                   Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian.. Điểm chung trong nguyên nhân làm cho kinh tế phát triển giữa Tây Âu với Mỹ và Nhật Bản là gì?. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa. xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là gì?. “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” là. Hình ảnh dưới đây thể hiện sự kiện nào? Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì:. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau: “Cơ sở của việc đình chiến của Việt Nam là Chính phủ Pháp... tôn trọng... thực sự của Việt Nam”.. Chiến thắng. đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân giành được là. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất?Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất? ...

Top 3: Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển ... - vietjack.me

Tác giả: vietjack.me - 205 Rating
Tóm tắt: A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế.. B. Nhờ trình độ tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao.. C. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú.. D. Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới.. Đáp án D.Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật đã giúp Mĩ nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất. Đây chính là nguyên nhân chính giúp kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Để 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế. giới.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì để chống Pháp?. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tể 1929 - 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ là gì?. Cho các dữ liệu sau:1. Mặt. trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.2. Chiến thắng Bình Giã đã loại khỏi vòng chiến đẩu 1700 tên địch, phá hủy hàng chục máy bay địch3. Quân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội trong không khí tưng bừng của ngày hội giải phóng.4. Trung ương cục miền Nam ra đời.Sắp xếp dữ liệu trên theo thứ. tự thời gian.. Biện pháp của đế quốc Mĩ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai và lần thứ nhất là gì?. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau: “Cơ sở của việc đình chiến của Việt Nam là Chính phủ Pháp... tôn trọng... thực sự của Việt Nam”.. Trong thời gian. chiếm đóng tại Nhật Bản, Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh đã làm gì?. Đặc điểm khác biệt giai đoạn hai của phong trào Cần Vương so với giai đoạn đầu là gì?. Phương pháp đấu tranh cơ bản nào được sử dụng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?. Điểm chung trong nguyên nhân làm cho kinh tế phát triển giữa Tây Âu với Mỹ và Nhật Bản. là gì?. Hình ảnh dưới đây thể hiện sự kiện nào?. Âm mưu của Mĩ khi thực hiện chiến lược chiến. tranh đặc biệt ở miền Nam là. Vì sao nói sau cách mạng tháng Hai, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga?. Cho các sự kiện sau: 1. Phong trào “Vô sản hóa”2. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.3. Thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.                                  . Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian.. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là gì?. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất?Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất? ...

Top 4: Nguyên nhân cơ bản nào dưới đây đưa nền kinh tế Mĩ phát triển ...

Tác giả: hoc247.net - 227 Rating
Tóm tắt: Đáp án BMĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây chính là nguyên nhân chính giúp kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Để 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh. B. Nhờ áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – ...Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh. B. Nhờ áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – ... ...

Top 5: Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên ... - Olm

Tác giả: olm.vn - 579 Rating
Tóm tắt: * Sự phát triển kinh tế :- Sau chiến tranh thế giới thứ hai , nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. Biểu hiện :    + Tổng sản xuất quốc dân tăng bình quân hàng năm là 9%.    + Sản lượng công nghiệp chiếm hơn một nửa sản lượng toàn thế giới     + Sản lượng nông nghiệp tăng 27%  so với trước chiến tranh.    + Mĩ có hớn 50% tàu bè đi lại trên biển, chiếm 3/4 trữ lượng vàng thế giới...-. Trong khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất? A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế. B. Nhờ trình độ tập trung sản xuất, ...Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất? A. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế. B. Nhờ trình độ tập trung sản xuất, ... ...

Top 6: Trong cá c nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển ... - SHub Share

Tác giả: share.shub.edu.vn - 203 Rating
Tóm tắt: Cập nhật ngày: 15-08-2022Chia sẻ bởi: Phạm Duy ThanhTrong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất ?A Nhờ áp dụng những thành tựu KHKT của thế giới. B Nhờ. tài nguyên thiên nhiên phong phú. C Nhờ trình độ tập trung sản xuất ,tập trung tư bản cao. D Nhờ quân sự hóa nền kinh tế. Chủ đề liên quanVì sao Mĩ thực hiện chiến. lược toàn cầu?A Mĩ có sức mạnh về quân sự.B Mĩ có thế lực về kinh tế .C Mĩ khống chế các nước đồng minh và các
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Trong cá c nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất ? Nhờ áp dụng những thành tựu KHKT của thế giới.Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Trong cá c nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất ? Nhờ áp dụng những thành tựu KHKT của thế giới. ...