Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024

Đúng nhé

Có điều code bạn để lên đây có sai chỗ +':)) phải là +': '))

Chứ kết quả vẫn đúng

Mình có code sau, tham khảo:

n=int(input('So luong thanh vien gia dinh: ')) sum=0

for i in range(n): sum+=int(input('Nhap thanh vien thu %d '%(i+1) + ': '))

print(sum/n)

Hoặc lấy 2 chữ số ở phần thập phân:

n=int(input('So luong thanh vien gia dinh: ')) sum=0

for i in range(n): sum+=int(input('Nhap thanh vien thu %d '%(i+1) + ': '))

myString = f'Trung binh cong: {sum/n:.2f}'

print(myString)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

starstarstarstarstar

1 vote

 • Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024
  Cảm ơn 2

Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024

Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024

Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024

 • tuongtaylor
  Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024
 • Hội code dạo
 • Trả lời 2378
 • Điểm 47173
 • Cảm ơn 1792
 • tuongtaylor
  Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024
 • 13/09/2021

Kết quả này là chính xác bạn nhé.

Bạn có thể tính với công thức: Trung bình cộng = (Tuổi thành viên 1 + Tuổi thành viên 2 + ...)/ Số thành viên.

Hãy sử dụng hàm trong Python để viết chương trình tính điểm trung bình của học sinh và in kết qua ra màn hình console. Bắt buộc phải sử dụng hàm để giải bài này.

Chi tiết chương trình như sau:

 • Nhập vào điểm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh
 • Tính điểm trung bình dựa vào 5 môn đó.

Nếu:

 • Điểm trung bình bé hơn 5 thì học lực yếu
 • Điểm trung bình từ 5 - 6.9 thì học lực trung bình
 • Điểm trung bình từ 7 - 8.9 là học lực khá
 • Điểm trung bình từ 9 - 10 là học lực giỏi

Bài giải

---- ######## ----

Để giải bài tính điểm trung bình này bằng Python thì bạn phải sử dụng một số kiến thức gồm:

Hàm tính trung bình cộng trong python năm 2024

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

 • Lệnh rẻ nhánh if else
 • Các toán tử tính toán như cộng / trừ / nhân / chia
 • Đặc biệt là sử dụng hàm.

Tham khảo bài giải sau:

""" HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN """ print("Chương trình tính điểm trung bình của học sinh") toan = 0; ly = 0; hoa = 0; van = 0; anh = 0 def nhap_diem():

"""Hàm yêu cầu nhập điểm và trả về giá trị trung bình""" 
# Bước 1: Nhập dữ liệu 
print("Nhập điểm môn toán: ") 
toan = float(input())
print("Nhập điểm môn Lý: ") 
ly = float(input())
print("Nhập điểm môn Hóa: ") 
hoa = float(input())
print("Nhập điểm môn Văn: ") 
van = float(input())
print("Nhập điểm môn Anh: ") 
anh = float(input())
# Bước 2: Tính điểm trung bình 
trungbinh = (toan + ly + hoa + van + anh) / 5
return trungbinh
def in_ket_qua(diem):
"""Hàm in kết quả lên màn hình""" 
print("Điểm trung bình là: ", trungbinh) 
if (diem < 5): 
  print("Học lực yếu"); 
elif (diem >= 5 and diem < 7): 
  print("Học lực trung bình") 
elif (diem >= 7 and diem < 9): 
  print("Học lực khá") 
elif (diem >= 9): 
  print("Học lực giỏi")
# Sử dụng hàm trungbinh = nhap_diem() in_ket_qua(trungbinh)

Và đây là kết quả khi mình test dữ liệu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu hỏi thường gặp liên quan:

 • Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh
 • Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000
 • Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số
 • Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên
 • Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

Cùng chuyên mục: