Biên bản điều chỉnh hoá đơn gtgt là gì năm 2024

Bạn đang tìm kiếm mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 78 ? . Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai địa chỉ , sai tên hàng hóa , mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn … Cùng tìm hiểu nhé !

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là một tài liệu pháp lý được tạo ra để chứng minh và theo dõi việc điều chỉnh các thông tin trên hóa đơn điện tử đã được phát hành trước đó. Biên bản này được lập khi có sai sót, thiếu sót hoặc yêu cầu thay đổi thông tin từ phía người mua hoặc người bán.

Biên bản điều chỉnh hoá đơn gtgt là gì năm 2024

Trong biên bản, thông tin cần điều chỉnh sẽ được nêu rõ, cũng như lý do cho việc điều chỉnh. Thông thường, biên bản sẽ chứa các thông tin như: số hóa đơn cần điều chỉnh, thông tin của người mua và người bán, các mặt hàng hoặc dịch vụ bị sai, và giá trị đã điều chỉnh. Cả hai bên tham gia (người mua và người bán) thường cần phải ký vào biên bản để xác nhận sự thống nhất về việc điều chỉnh.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính đúng đắn và minh bạch của các giao dịch kinh tế. Nó giúp định rõ trách nhiệm của cả người mua lẫn người bán, và là cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra.

Khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Các trường hợp mà biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử được thiết lập theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 7 của Thông tư 78/2021/TT-BTC có thể được phân thành hai tình huống cụ thể như sau:

Tình huống 1: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ đã phát hiện sai sót trong nội dung hóa đơn, và tình huống này có những biểu hiện sau:

Tình huống 1.1: Hóa đơn điện tử chưa được giao hàng hóa hoặc dịch vụ đã được lập và gửi cho người mua, hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, nhưng chưa có kê khai thuế từ cả người bán và người mua, thì các biện pháp xử lý như sau:

 • Đầu tiên, cần có sự đồng ý và xác nhận từ cả người bán và người mua về việc hủy hóa đơn điện tử. Sau khi được sự đồng ý, hóa đơn điện tử sẽ được hủy và thực hiện trong khoảng thời gian quy định.
 • Hóa đơn điện tử đã hủy sẽ được lưu trữ theo quy định về thời gian lưu trữ.
 • Người bán sẽ lập hóa đơn điện tử mới, tuân theo các quy định hợp lệ để gửi cho người mua. Hóa đơn điện tử mới này cần phải có dòng thông báo “hóa đơn này thay thế hóa đơn số… ký hiệu, gửi ngày tháng năm” để thể hiện tính thay thế.

Tình huống 1.2: Hóa đơn điện tử đã gửi và đã được người mua kê khai thuế, và hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao. Trong tình huống này, người bán tiến hành các biện pháp sau đây:

 • Nếu sai sót liên quan đến thông tin như tên, địa chỉ của người mua và không liên quan đến mã số thuế hoặc nội dung khác, thì người bán có thể tiến hành chỉnh sửa.
 • Trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc thông tin về hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán và người mua sẽ thỏa thuận về việc lập hóa đơn điều chỉnh thông qua một văn bản thỏa thuận.

Biên bản điều chỉnh hoá đơn gtgt là gì năm 2024

Tình huống 2: Việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn không bắt buộc theo quy định, tuy nhiên, đề nghị bên bán và bên mua cân nhắc thực hiện để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình, từ đó tránh khó khăn trong tương lai.

Trong tình huống 2, quá trình kế toán cần tiến hành lập biên bản điều chỉnh để ghi nhận các sai sót và sử dụng nó làm căn cứ để tạo hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 78

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG XY

Số …./BBĐCHĐ-KTCTCPCSXY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng ….. năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 • Dựa trên quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ liên quan đến hoá đơn và chứng từ.
 • Dựa trên hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý Thuế 2019 và Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hoá đơn và chứng từ, theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021.
 • Dựa trên sự thỏa thuận của các bên liên quan,

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, đại diện của hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty Cổ phần Chiếu sáng XY

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx168

MST: 010xxx0688

Người đại diện: Ông (Bà) Vũ Quốc H

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: Công ty TNHH Thiết bị điện tử T&T Việt Nam.

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0966xxx555

MST: 010xxx8066

Người đại diện: Ông (Bà) Ngô Quý C

Chức vụ: Giám đốc

Hai bên đã cùng thống nhất về việc lập biên bản ghi nhận sai sót trong hóa đơn của bên bán khi bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001200, ký hiệu AA/19P, lập ngày 20/2/2020 và đã kê khai vào kỳ Quý 1/2020. Bây giờ, hai bên tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh số 0001368, ký hiệu AA/19P, lập ngày 21/10/2020.

Lý do điều chỉnh: Sai sót trong việc ghi đơn giá của mặt hàng: Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Thông tin trước khi điều chỉnh như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

(Đồng)

Thành tiền 1 2 3 4 5 6 = 4×5 01 Đèn LED âm trần Downlight 90/5W Cái 1000 70.000 70.000.000

Hai bên đã thống nhất về việc điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đồng) Thành tiền 1 2 3 4 5 6 = 4×5 01 Đèn LED âm trần Downlight 90/5W Cái 1000 75.000 75.000.00

Chúng tôi xác nhận và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này đã được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản điều chỉnh hoá đơn gtgt là gì năm 2024

Lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Khi tạo biên bản điều chỉnh cho hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần quan tâm đến những khía cạnh sau:

Biên bản điều chỉnh hoá đơn gtgt là gì năm 2024

– Thời gian ghi trên biên bản và trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng một ngày.

– Trong nội dung của biên bản, cần rõ ràng thể hiện: Nội dung điều chỉnh, mẫu số, ký hiệu, ngày lập của hóa đơn gốc có sai sót và hóa đơn điều chỉnh.

– Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử cần phải có chữ ký cùng tên của đại diện từ hai bên và dấu doanh nghiệp.

– Trong trường hợp hóa đơn có sai sót liên quan đến thông tin như tên, địa chỉ của người mua, nhưng mã số thuế của người mua vẫn đúng, thì việc lập biên bản là bắt buộc và không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh.

– Khi phát hiện hóa đơn đã được kê khai thuế viết sai, doanh nghiệp không nên hủy hóa đơn mà thay vào đó nên lập hóa đơn điều chỉnh cùng với việc tạo biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Nhớ rằng, việc duyệt biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử nằm trong quyền và trách nhiệm của cả hai bên liên quan, nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy trình.

Cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai nội dung

Hướng dẫn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử:

Biên bản điều chỉnh hoá đơn gtgt là gì năm 2024

Bước 1: Ghi ngày lập biên bản. Lưu ý, ngày này nên trùng với ngày xuất hóa đơn điều chỉnh.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin của cả bên mua và bên bán.

Bước 3: Ghi thông tin chi tiết về hóa đơn bị sai sót cần điều chỉnh.

Bước 4: Điền lý do cụ thể cho việc điều chỉnh.

Mẫu biên bản này có thể được áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả việc điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ, sai tên công ty, sai số tiền, sai thông tin hàng hóa, sai đơn giá, thành tiền hoặc giảm thuế suất giá trị gia tăng… Sự khác biệt chính nằm ở phần lý do điều chỉnh.

Ví dụ:

 • Điều chỉnh địa chỉ của bên mua từ “Số nhà 23 đường Hưng Đạo Vương, TP.HCM” thành “Số nhà 23 đường Trần Quốc Toản, TP.HCM.”
 • Điều chỉnh đơn giá cho sản phẩm A từ 3,000,000đ xuống còn 2,000,000đ.

Bước 5: Đại diện bên bán ký tên và gửi biên bản cho bên mua.

Nếu phần mềm hóa đơn điện tử mà bạn đang sử dụng không hỗ trợ chức năng lập biên bản điều chỉnh, thì bộ phận kế toán cần thực hiện việc in bản giấy biên bản và đóng dấu đỏ lên biên bản đó.

Có phải đóng dấu treo lên biên bản điều chỉnh hóa đơn không?

Theo quy định của pháp luật, việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và đóng dấu, thường được thực hiện như sau:

 • Dấu được đặt lên trang đầu, che phần nào đó của tên cơ quan, tổ chức, hoặc tên phụ lục.
 • Hình thức đóng dấu treo là khi sử dụng con dấu đóng lên trang đầu và che phần nào đó của tên cơ quan, tổ chức, hoặc tên phụ lục kèm theo văn bản chính.
 • Thông thường, tên cơ quan hoặc tổ chức thường được viết ở phía trên bên trái, đỉnh của văn bản, trong trường hợp này, khi thực hiện đóng dấu treo, con dấu thường được đặt ở phía trái, che phần tên cơ quan, tổ chức, hoặc phần tên trên phụ lục.

Với biên bản điều chỉnh hóa đơn, để đảm bảo tính pháp lý, cần tuân theo các yêu cầu sau:

 • Biên bản cần được lập theo mẫu của văn bản hành chính thông thường.
 • Nó phải mang chữ ký xác nhận của đại diện của cả hai bên liên quan và dấu doanh nghiệp.

Vì vậy, trong trường hợp của biên bản điều chỉnh hóa đơn, thay vì đóng dấu treo lên biên bản, chỉ cần hai bên xác nhận bằng chữ ký và dấu xác nhận ở cuối biên bản.

Nội dung trên là tất cả thông tin liên quan đến Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai nội dung mới nhất mà Mobifone chia sẻ. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này , hãy liên hệ với chúng tôi nhé . Hi vọng bài viết hữu ích với bạn !