361 21 nguyễn văn luông phường 12 quận 6 tp.hcm năm 2024

Các ngày lễ lớn trong năm: 9-1 ÂL vía Ngọc Hoàng; 19/2 ÂL vía Quan Âm; 19/6 ÂL vía Quan Âm, 30/7 ÂL vía Địa Tạng; 19/9 ÂL vía Quan Âm; 20/9 ÂL vía Dược Sư, 17/11 ÂL vía Di Đà; 12 ÂL mỗi tháng cầu an.

Chùa THIÊN THUẬN

Địa chỉ: 136/28 Hậu Giang - ( 9. 690 687

Năm Thành lập: 1924

Người sáng lập: HT Thích Thiện Hòa

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1992

Đặc điểm: Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Điệu Định

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ An Nguyên

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2/4 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hòa, 3/12 ÂL giỗ SB Thích nữ Diệu Định.

Chùa THIÊN Ý

Địa chỉ: 135/95 Hồng Bàng - ( 8. 572 662

Năm Thành lập: 1947

Người sáng lập: ĐĐ Thích Trí Tuệ

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1984, 1992

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Trí Tuệ (1947-1991)

Trụ trì hiện nay: CS Liên Phát Vinh

Chùa TÂY THIÊN

Địa chỉ: 219/23 Mai Xuân Thưởng - ( 9. 692 228

Năm Thành lập: 1850

Người sáng lập: HT Thích Tắc Châu

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1986

Đặc điểm: Điểm ACKH dành cho chư Ni đã tổ chức liên tục nhiều năm, có Ban Hộ niệm và đạo tràng Bát quan trai

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Tắc Châu

Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ An Trường

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27/6 ÂL và 4/11 ÂL giỗ Tổ; 15/11 ÂL giỗ TT Thích Tắc Minh.

PHƯỜNG 7

Tịnh xá GIÁC THÔNG

Địa chỉ: 45/16/2 Bình Tiên

Năm Thành lập: 1966

Người sáng lập: CB Thích nữ Truyền Lan

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1990, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CB Thích nữ Truyền Lan, CB Thích nữ Huệ Thành (1966-1994)

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Tịnh

Chùa HỒNG THANH

Địa chỉ: 32 Lô j Phạm Văn Chí

Năm Thành lập: 1947

Người sáng lập: Tu sĩ Thích Thiện Dõng

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1968, 1985

Đặc điểm: Có Ban Hộ niệm gồm 20 phật tử- cơ sở từ thiện

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tu sĩ Thích Thiện Dõng (1947-1985)

Quản tự: CS Huệ Chương

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 8/10 ÂL giổ trụ trì tiền nhiệm.

Tịnh xá HỮU TÂM

Địa chỉ: 343/46/2A Trần Văn Kiểu

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: Thầy Thích Thiện Tâm

Hệ phái: Khất Sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Thầy Thích Thiện Tâm (1964-1992)

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ An Nguyệt

Tịnh xá NGỌC CHÁNH

Địa chỉ: 45/89 Bình Tiên - ( 8. 544 265

Năm Thành lập: 1970

Người sáng lập: TT Thích Giác Khai

Hệ phái: Khất Sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Khai

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Thành Liên

Tịnh xá NGỌC HIỆP

Địa chỉ: 350H Trần Văn Kiểu

Năm Thành lập: 1961

Người sáng lập: TT Thích Giác Khai

Hệ phái: Khất Sĩ

năm trùng tu: 1969

Đặc điểm: Tịnh xá Hòa Hiệp (cũ)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Khai, ĐĐ Thích Giác từ (1961-1976)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Minh khanh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15/1 ÂL giỗ Thầy Tổ.

Chùa Bồ Đề LAN NHẢ

Địa chỉ: 274 Bình Tiên

Chùa PHÁP VÂN

Địa chỉ: 350/F1 Trần Văn Kiểu - ( 8. 544 303

Năm Thành lập: 1950

Người sáng lập: HT Thích Tắc Đức

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1972, 1994

Trụ trì hiện nay: HT Thích Tắc Đức

Chùa THIÊN KHÁNH

Địa chỉ: 551/24 Phạm Văn Chí - ( 8.554 095

Năm Thành lập: 1966

Người sáng lập: CS Thích nữ Truyền Nga

Hệ phái: Hoa Tông (1966-1990), Khất Sĩ (1990 đến nay)

Năm trùng tu: 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CS Thích nữ Truyền Nga

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Giác Vinh

Tịnh thất VIÊN QUANG

Địa chỉ: 551/30E/3bis Phạm Văn Chí

Năm Thành lập: 1985

Người sáng lập: CS Thích nữ Chúc Tịnh

Hệ phái: Bắc Tông

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Chúc Tịnh

PHƯỜNG 8

Chùa THIÊN ĐỨC

Địa chỉ: 69/8 Văn Thân - ( 8.540 763

Năm Thành lập: 1965

Người sáng lập: HT Thích Giác Nguyên

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Tịnh Trúc (1965-1992)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Minh Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 10/4 ÂL và 25/5 ÂL giỗ Thầy Tổ.

Chùa THIÊN LINH

Địa chỉ: 279/22 Bình Tiên - ( 8.544 008

Năm Thành lập: 1960

Người sáng lập: HT Thích Phước Hậu

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1998

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Phước Hậu (1960-1992)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nguyên Bảo (Lệ Thọ)

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3/4 ÂL giỗ Thầy Tổ.

PHƯỜNG 9

Chùa ĐỨC QUANG

Địa chỉ: 97/7 Nguyễn Đình Chi - ( 8.546 612

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: Bắc Tông

Quản tự: Cư sĩ Trần Thị Liên

Chùa LIÊN HOA

Địa chỉ: 361 Lê Quang Sung - ( 8.549 068

Năm Thành lập: 1957

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử người Hoa

Hệ phái: Hoa Tông

Quản tự: Cư sĩ Lâm Vi Thị

Chùa PHƯỚC LONG

Địa chỉ: 228 Hậu Giang - ( 8.552 404

Năm Thành lập: 1929

Người sáng lập: HT Thích Huệ Sanh

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1965, 1992, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huệ Sanh, HT Thích Minh Huệ(1937-1956)

Đặc điểm: Có phòng thuốc phước thiện trị bệnh miễn phí

Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Nghĩa

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 328/3 ÂL giỗ Thầy Tổ.

QUAN ÂM Cổ Miếu

Địa chỉ: 125/5 Nguyễn Phạm Tuân

Năm Thành lập: 1968

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử người Hoa

Hệ phái: Hoa Tông

Quản tự: Cư sĩ Vương Thanh Trà

Chùa TUYỀN LÂM

Địa chỉ: 256 Hùng Vương - ( 9. 690 819

Năm Thành lập: 1858

Người sáng lập: HT Thích Thiện Tín (Nguyễn Văn Thông)

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1971, 1993

Đặc điểm: Di tích cổ- Văn phòng BĐDPG Q6- Điểm ACKH tập trung dành cho chư Tăng quận 6, đã tổ chức liên tục trên 10 năm- Đạo tràng Bát quan trai gồm 140 Phật tử- có 02 lớp giáo lý: sáng thứ 6 và tối thứ 7 hàng tuần.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Tín, HT Thích Từ Chiếu, HT Thích Trí Châu, HT Thích Trí Khả.

Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Nghĩa

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9/5 ÂL giỗ HT Thích Trí Châu; 18/5 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường.

PHƯỜNG 10

Tịnh xá ĐẠI QUANG

Địa chỉ: 130/38 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1969

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: Bắc Tông

Quản trị: BĐD PG quận 6 quản lý

Chùa HƯNG MINH

Địa chỉ: 101 Lý Chiêu Hoàng - ( 8. 753 648

Năm Thành lập: 1936

Người sáng lập: Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1963, 1990

Đặc điểm: Nguyên là Tổ đình của tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Tín, HT Thích Từ Chiếu, HT Thích Trí Châu, HT Thích Trí Khả.

Quản tự: Ban Hộ tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23/8 ÂL lễ tưởng niệm đức Tôn sư Minh Trí.

Chùa PHÁP HUỆ

Địa chỉ: 131B/19 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1967

Người sáng lập: TT Thích Đạt Minh

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1974

Quản trị: TT Thích Đạt Minh

Chùa SÙNG LÂM

Địa chỉ: 80B Lý Chiêu Hoàng - ( 8. 760 755

Năm Thành lập: 1973

Người sáng lập: Tín đồ phật tử

Hệ phái: Bắc Tông

Quản tự: CS Thích nữ Diệu Tâm

PHƯỜNG 11

Chùa DIỆU PHÁP

Địa chỉ: 925/10 Hậu Giang - ( 8. 752 131

Năm Thành lập: 1972

Người sáng lập: CS Thích nữ Tĩnh Huê

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1990

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CS Thích nữ Tĩnh Huê

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Hồng Bi

Chùa GIÁC CHƠN

Địa chỉ: 483B Hậu Giang - ( 8. 776 508

Năm Thành lập: 1945

Người sáng lập: HT Thích Chơn Minh

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1997

Đặc điểm: Có Ban hộ niệm gồm 20 phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chơn Minh

Trụ trì hiện nay: TT Thích Quảng Trí

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28/11 ÂL giỗ Thầy Tổ.

Tịnh xá KIM CANG

Địa chỉ: 24/1A/9 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1965

Người sáng lập: CS Thích nữ Huệ Nhẫn

Hệ phái: Hoa Tông

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CS Thích nữ Huệ Nhẫn

Quản tự: CS Trương Thiếu Anh

Chùa LIÊN HOA

Địa chỉ: 385/17 Hậu Giang - ( 8. 762889

Năm Thành lập: 1963

Người sáng lập: NS Thích nữ Mỹ Thiền (Chơn Mỹ)

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1990, 1995, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Mỹ Thiền (Chơn Mỹ - 1963-1985)

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Mỹ Tâm

Chùa LONG THIỀN

Địa chỉ: 228 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1958

Người sáng lập: CS Mai Văn Chín

Hệ phái: Bắc Tông

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: CS Mai Văn Chín

Trụ trì hiện nay: CS Nguyễn Văn Phước

Tịnh Thất QUAN ÂM

Địa chỉ: 241/86A Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1991

Người sáng lập: CS Thích nữ Trung Thiện

Hệ phái: Hoa Tông

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Trung Thiện

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 21/6 ÂL giỗ Thầy Tổ.

Chùa SIÊU LÝ

Địa chỉ: 241B/44/37 Nguyễn Văn Luông - ( 8. 761 635

Năm Thành lập: 1970

Người sáng lập: HT Thích Tịnh Sự (Huệ Lực)

Hệ phái: Nam Tông

Năm trùng tu: 1973, 1980, 1985, 1990, 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Tịnh Sự (1970-1984)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tịnh Thân

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 7/5 ÂL giỗ HT Thích Tịnh Sự; 19/9 ÂL lễ dâng y Kathina.

PHƯỜNG 12

Tịnh Thất DƯỢC SƯ

Địa chỉ: L30/26/29 Cư xá Phú Lâm A

Năm Thành lập: 1973

Người sáng lập: Tu sĩ Thích Thiện Tánh

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1983

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Quản tự: Tu sĩ Thích Thiện Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23/7 ÂL và 17/11 ÂL giỗ Thầy Tổ.

Chùa GIÁC HẢI

Địa chỉ: 385/17 Hậu Giang - ( 8. 752 861

Năm Thành lập: 1780

Người sáng lập: HT Thích Tù Phong

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1991, 1995, 1998

Đặc điểm: Thuộc dạng di tích chùa cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Phong, Yến Ma Thích Trí Minh, Thủ tọa Thích Khách Trí, HT Thích Chơn Minh, HT Thích Chơn Mỹ

Trụ trì hiện nay: HT Thích Thiện Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 5/12 ÂL giỗ HT Thích Từ Phong.

Tịnh xá LỘC UYỂN

Địa chỉ: 463-465 Hùng Vương - ( 8. 751 155

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: TT Thích Giác Huệ

Hệ phái: Khất Sĩ

Đặc điểm: giảng đường Lộc Uyển (cũ)- có Ban hộ niệm gồm 50 phật ử- có phòng chuẩn trị y học dân tộc từ thiện.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Huệ

Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Tuấn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 1/2 ÂL tưởng niệm Tôn sư Minh Đăng Quang vắng bóng, 13/7 ÂL giỗ Thầy Tổ

Tịnh xá NGỌC ĐẠO

Địa chỉ: 426/41/1 Nguyễn Văn Luông

Năm Thành lập: 1960

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: Khất Sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Diệu Liên, NS Thích nữ Liêm Liên (1960-1975)

Trụ trì hiện nay: CS Thích nữ Thạch Liên

Tịnh xá NGỌC NHÂN

Địa chỉ: N37/1D/62 Cư xá Phú Lâm A đường Hùng Vương - ( 8. 765 539

Năm Thành lập: 1979

Người sáng lập: ĐĐ Thích Minh Nhân

Hệ phái: Bắc Tông

năm trùng tu: 1987

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Minh Nhân

Chùa PHÁP HẠNH

Địa chỉ: 450 Hậu Giang - ( 8. 776 956

Năm Thành lập: 1947

Người sáng lập: HT Thích Thiện Khai

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1952, 1957, 1962, 1968, 1981, 1983, 1990

Đặc điểm: di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Khai (1947-1973)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Thông (viên tịch)

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18/4 ÂL giỗ HT Thích Thiện Khai.

Chùa PHƯỚC HỘI

Địa chỉ: 466B Hậu Giang - ( 8. 753 387

Năm Thành lập: 1950

Người sáng lập: HT Thích Minh Hội

Hệ phái: Bắc Tông

Đặc điểm: cải gia vi tự- có Ban Hội niệm khoảng 20 Phật tử.

Trụ trì hiện nay: TT Thích Minh Hội

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18/9 ÂL và 27/12 ÂL giỗ Thầy Tổ.

Chùa PHƯỚC LÂM

Địa chỉ: 628/69 Hậu Giang - ( 8. 760 683

Năm Thành lập: 1969

Người sáng lập: HT Thích Hạnh Quang

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1997

Đặc điểm: chùa còn có tên là Tịnh xá Phú Lâm

Trụ trì hiện nay: TT Thích Hạnh Quang

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 8/3 ÂL giỗ Thầy Tổ.

Điện Thờ QUAN ÂM

Địa chỉ: 419/1 Hùng Vương - ( 8. 761 151

Năm Thành lập: 1950

Người sáng lập: Ông Đỗ Minh Sinh và bà Nguyễn Nữ Anh

Hệ phái: Bắc Tông

Đặc điểm: trước đây là Hội thờ Quan Âm Phật Bà

Quản tự: Hội trưởng Diệu Anh

Các ngày lễ lớn trong năm: 19/2, 19/6, 19/9 ÂL vía Quan Thế Âm.

THẢO ĐƯỜNG THIỀN TỰ

Địa chỉ: 335/42 Hùng Vương - ( 8. 756 005

Năm Thành lập: 1960

Người sáng lập: HT Thích Diệu Nguyên

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1990

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Diệu Nguyên, TT Thích Ngộ Chân (1960-1987)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Tu

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 6/5 ÂL giỗ HT Thích Diệu Nguyên, 06/7 ÂL giỗ HT Thích Ngộ Chân.

Chùa THIÊN TRƯỚC

Địa chỉ: 335/52 Hùng Vương - ( 8. 764 327

Năm Thành lập: 1890

Người sáng lập: Nguyễn Văn Đoan

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1963

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Thành, TT Thích Từ Chiếu, HT Thích Từ Ngộ, ĐĐ Thích Hiển Thiện

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Hiển Hạnh

Chùa THIỀN ĐỨC (NI)

Địa chỉ: 716/1 Hậu Giang - ( 8. 754 712

Năm Thành lập: 1969

Người sáng lập: NT Thích Như Huệ, quản lý chừa Từ Nghiêm kiêm Giám viện chùa Dược Sư

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NT Thích nữ Như huệ

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Chơn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9/1 ÂL giỗ NT Thích nữ Như Huệ, 19/6 ÂL giỗ HT Thích Khánh Hòa (chùa Tuyên Linh).

TRANG NGHIÊM TÔN TỪ

Địa chỉ: 475/10 Hùng Vương

Năm Thành lập: 1968

Người sáng lập: Hội Trang Nghiêm

Hệ phái: Hoa Tông

Năm trùng tu: 1983

Quản tự: CS Trang Chấn Tống

PHƯỜNG 13

Chùa LONG NGUYÊN

Địa chỉ: 105 Bà Hom - ( 8. 776 974

Năm Thành lập: 1965

Người sáng lập: CS Phạm Thị Phương

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1986, 1997

Đặc điểm: Có nhóm tử thiện Phước Huệ- Ban Hộ niệm khoảng 20 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NT Thích Đạt Thanh, ĐĐ Thích Huệ Hiển, ĐĐ Thích Bửu Đức, ĐĐ Thích Giác Mẫn, NS Thích nữ Tịnh Tâm, HT Thích Hiển Pháp (1965-1986)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Đắc Nhẫn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 25/10 ÂL giỗ vị sáng lập chùa.

Tịnh xá NGỌC HÒA

Địa chỉ: 13/18 Tân Hòa Đông - ( 8. 753 243

Năm Thành lập: 1964

Người sáng lập: NS Thích nữ Diệu Liên

Hệ phái: Khất Sĩ

Năm trùng tu: 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Liên (1965-1988)

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Huệ Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 4/7 ÂL giỗ NS Thích nữ Diệu Liên

Tịnh xá NGỌC LÂM

Địa chỉ: 578/1 Hùng Vương - ( 8. 764 260

Năm Thành lập: 1962

Người sáng lập: SB Thích nữ Trí Liên

Hệ phái: Khất Sĩ

Năm trùng tu: 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Trí Liên (1962-1989)

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ An Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 4/7 ÂL giỗ SB Thích nữ Huệ Liên

Chùa THIỀN LÂM

Địa chỉ: 570/2 Hùng Vương - ( 8. 760 141

Năm Thành lập: 1963

Người sáng lập: HT Thích Trí Hưng

Hệ phái: Bắc Tông

Trùng tu: 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Trí Hưng (1963-1986)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Viên Chánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14/9 ÂL giỗ HT Thích Trí Hưng.

Chùa TRÚC LÂM

Địa chỉ: 570/10 Hùng Vương - ( 8. 763 324

Năm Thành lập: 1965

Người sáng lập: ĐĐ Thích Tín Đức

Hệ phái: Nam Tông

Trùng tu: 1982, 1992, 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Tín Đức, ĐĐ Thích Giác Lý, ĐĐ Thích Giác Niệm (1965-1982)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Phúc Hỷ

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 29/3 ÂL lễ Hiệp kỵ chư trụ trì tiền nhiệm, 08/10 ÂL lễ Dâng y Kathina

Tịnh xá TRUNG TÂM

Địa chỉ: 570/2F Hùng Vương - ( 8. 751 839

Năm Thành lập: 1966

Người sáng lập: HT Thích Giác Lý

Hệ phái: Khất Sĩ

Năm trùng tu: 1981, 1998

Đặc điểm: giáo đoàn 05 hệ phái Khất sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Lý

Trụ trì hiện nay: HT Thích Giác Hà

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23/2 ÂL giỗ HT Thích Giác Lý

PHƯỜNG 14

Chùa KIỂN PHƯỚC

Địa chỉ: 80/3 Tân Hòa Đông - ( 8. 736 146

Năm Thành lập: khoảng thế kỷ 18

Người sáng lập: Tổ Thiệt Thuận- Huệ Chương thuộc phái thiền Lâm Tế đời thứ 35 đặt tên Phước Điền

Hệ phái: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1971

Đặc điểm: Chùa có tên là Phước Điền, vị trí trước đây ở đường Bà Hom, Q6; năm 1861 bị Pháp đốt cháy, 1963 Thiền sư Liễu Tâm-Mật Đa xây cất lại và đổi tên, tọa lạc tại vị trí ngày nay.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tổ Tế Viên-Trừng Chiếu, Tổ Liễu Tâm-Mật Đa, Tổ Đạt Sanh-Chánh Minh, Tổ Đạt bảo-Bửu Tuyền, Tổ Đạt Chiếu-Tinh Điện, HT Ngộ Châu-Minh Lý, HT Chơn Tài-Đinh Huệ, HT Không Mỹ-Bửu Ngọc, HT Giác Thảo-Bửu Chơn.

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Thông

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 02/7 ÂL giỗ HT Thích Bửu Chơn

Sắc tứ TỪ ÂNChùa KIỂN PHƯỚC

Địa chỉ: 23 Tân Hóa - ( 8. 586 033

Năm Thành lập: 1752

Hệ phái: Bắc Tông

Đặc điểm: di tích cổ- năm 1752, Tổ Phật Ý xây dựng tại khu Chợ Đũi, cuối thế kỷ 19 dời về điểm hiện nay. Chùa được Vua Gia Long sắc tứ.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tổ Phật ý-Linh Nhạc, Tổ Thiệt Thành-Liễu Đạt, Tổ Chánh Trực-Tế Tín, Tổ Bổn Giác-Tế Chánh (Tăng cang chùa Thiên Mụ), TỔ Quảng Thông-Minh Đức, Tổ Định Huệ-Minh Tài, Tổ Từ Hóa-Như Bằng, Tổ Thiện Thi-Hồng Cử (1752-1978).